Kalendarz polowań

obowiązuje od 26 maja 2001 r.
zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta
(Dz. U. nr 43 z 12 maja 2001 r.)

L.p. Zwierzęta łowne Okres polowania
1. Łosie byki, klępy, łoszaki objęte całoroczną ochroną
2. Jelenie szlachetne byki od 21.08 do końca lutego
łanie od 1.10 do 15.01
cielęta od 1.10 do końca lutego
3. Jelenie sika byki, łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
4. Daniele byki od 1.10 do 31.01
łanie, cielęta od 1.10 do 15.01
5. Sarny kozły od 11.05 do 30.09
kozy, koźlęta od 1.10 do 15.01
6. Dziki lochy od 1.09 do 15.01
pozostałe (odyńce, wycinki,
przelatki, warchlaki)
od 1.04 do końca lutego
7. Muflony tryki od 1.10 do końca lutego
owce, jagnięta od 1.10 do 15.01
8. Borsuki od 1.09 do 30.11
9. Tchórze, kuny (leśne i domowe) od 1.09 do 31.03
10. Lisy jenoty, norki amerykańskie od 1.08 do 31.03
11. Piżmaki od 11.08 do 15.04
12. Zające szaraki, dzikie króliki od 1.11 do 31.12,
a wdrodze odłowu do 31.01
13. Bażanty koguty od 1.10 do końca lutego
kury tylko w OHZ (bażanta)
od 1.10 do 31.01
14. Kuropatwy od 11.09 do 21.10
a wdrodze odłowu do 31.01
15. Kaczki krzyżówki, cyraneczki,
głowienki, czernice
od 15.08 do 21.12
16. Gęsi gęgawy, zbożowe,
białoczelne
od 15.08 do 21.12
17. Czaple siwe od 15.08 do 21.12
18. Łyski od 15.08 do 21.12
19. Gołębie grzywacze od 15.08 do 30.11
20. Słonki od 15.04 do 15.05
21. Jarząbki od 1.09 do 30.11